Bestuurssamenstelling
J.J. Dekker voorzitter
H.J. Witteveen, vice-voorzitter
L.M.C.W. Verlinden, secretaris
A. Rosdorff, penningmeester
F.H. Achterberg, lid

 

Contactadres en overige gegevens

naam    : Stichting Soefi Museum Pir-O-Murshid Musharaff Khan 
adres    : Banstraat 24, 2517GJ 's-Gravenhave
tel         : 070-3657664
email    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.KvK nr  : 411511708
RSIN    : 816042457
IBAN    : NL21 ABNA 0513 4952 90
Uittreksel Kamer van Koophandel

 

Doelstelling/Beleidsplan

 

Beloningsbeleid
Het bestuur kan zichzelf geen bezoldiging toekennen, er is geen vacatiegeld.
Gemaakte onkosten kunnen vergoed worden.

 

Activiteiten
Download als PDF

 

Financiële verantwoording
De 1ste etage en de zolder-etage van het pand Banstraat 24 te Den Haag is het eigendom van de St. Soefimuseum, terwijl de beneden verdieping toebehoort aan de International Headquarters of the Sufi Movement. Een deel van de 1ste etage en de zolder-etage is in gebruik van Int. HQ waarvoor de St. Soefimuseum financieel wordt gecompenseerd door de betaling van de vaste lasten met uitzondering van het onderhoud en/of vernieuwingen van het haar toebehorende panddeel.
Financiële verantwoording 2012-2015

Resultatenrekening 2012

Resultatenrekening 2013

Resultatenrekening 2015

Financiële verantwoording 2016

Resultatenrekening 2016

Balans 2016