Doelstelling

De Stichting Soefi Museum Pir-o-Murshid Musharaff Khan, het Soefi Museum, is in 1979 opgericht door Mevrouw Shahzadi Khan-de Koningh, als een eerbetoon aan haar echtgenoot Musharaff Khan, die van 1958-1967 de Pir-o-Murshid was van de Soedi Beweging. De Soefi Beweging is in 1923 opgericht door Hazrat  Pir-o-Murshid Inayat Khan, die op 5 februari 1927 overleed, en de Beweging achterliet aan zijn broers Maheboob Khan, Ali Khan en Musharaff Khan die opeenvolgend de Beweeging 40 jaar leidden.

 

Een museum is een permanente instelling, zonder winstbejag, ten dienste van gemeenschap en  ontwikkeling, en toegankelijk voor het publiek, die de materiele en immateriele getuigenissen van de mens en zijn omgeving verzamelt, bewaart, onderzoekt en tentoonstelt en hierover informatie verstrekt voor studie.

 

Het specifieke doel van het Soefi Museum is: een bijdrage leveren aan inzicht in de Soefi Boodschap door kennis over eenheid, liefde en wijsheid, en inzicht over het licht en de kracht die ieder mens bezit, zodat haat, die veroorzaakt wordt door verschil en onderscheid, met wortel en al kan worden uitgeroeid.

 

De verzameling heeft zich geconcentreerd op Hazrat Inayat Khan, die de Soefi Beweging heeft opgericht in oktober 1923; en op zijn broers  en opvolgers tot in de huidige tijd, en is bestemd voor Soefi's en voor belangstellenden, die een studie willen maken van het eerste begin van de Soefi Beweging tot in de huidige tijd.

 

Het betreft personalia, geschriften en leringen, audio-visueel materiaal, boeken over het soefisme tot in de huidige tijd.