Inayat Khan, musicus, mysticus

in Oost en West

 

Inayat Khan met vina

Het Soefi Museum roept het leven op van Hazrat Inayat Khan, de oprichter van de Soefi Beweging, die gevestigd is in veel landen. Hazrat Inayat Khan had een missie : Oost en West met elkaar in harmonie brengen.

 

 

 

Wij worden wat wij verzamelen

"De grote dichters die ons de prachtige leringen schonken over ethiek, over waarheid, waar haalden zij dat vandaan? Dit leven hier is een school waarin zij leerden, dit leven is het toneel waarop zij zagen en verzamelden. Zij zijn de aanbidders van schoonheid in de natuur en in de kunsten. In alle levensomstandigheden mediteren zij op schoonheid, en vinden zij goede eigenschappen in eenieder die zij zien.