Wij worden wat wij verzamelen

"De grote dichters die ons de prachtige leringen schonken over ethiek, over waarheid, waar haalden zij dat vandaan? Dit leven hier is een school waarin zij leerden, dit leven is het toneel waarop zij zagen en verzamelden. Zij zijn de aanbidders van schoonheid in de natuur en in de kunsten. In alle levensomstandigheden mediteren zij op schoonheid, en vinden zij goede eigenschappen in eenieder die zij zien.

 


"In mijn jonge jaren maakte ik een pelgrimsreis door India – niet naar heilige tempels, maar naar heilige mensen, en ik ging van dorp naar dorp, en zag heilige mensen van verschillend karakter en aard. Wat ik van hen verzamelde was hun liefdevolle aard, hun hartelijkheid, hun diepgevoelde sympathie en hun neiging om het goede te vinden. In ieder mens die zij zien, zoeken zij naar iets goeds. Door zo te handelen werden zij zelf goedheid, omdat zij het verzameld hebben: wij worden wat wij verzamelen. In hun aanwezigheid is er niets dan liefde, mededogen en begrip – waarvan we zo weinig in deze wereld vinden."

     Uit: A Sufi Message of Spiritual Liberty, volume VIII (revised edition), p.81, Element Books, Britain.

 

Deze tekst is van Hazrat Inayat Khan, de oprichter van de Soefi Beweging en inspirator voor al zijn leerlingen, mureeds, en geldt als basis voor wat hier tentoongesteld wordt.