Inayat Khan, musicus, mysticus

in Oost en West

 

Inayat Khan met vina

Het Soefi Museum roept het leven op van Hazrat Inayat Khan, de oprichter van de Soefi Beweging, die gevestigd is in veel landen. Hazrat Inayat Khan had een missie : Oost en West met elkaar in harmonie brengen.

 Zijn broers vergezelden hem. Er is een verzameling van voorwerpen te vinden: foto's, geluidsfragmenten, filmpjes en teksten. Bijzondere voorwerpen uit een tijd die langzamerhand echt historie is geworden. Dat is interessant en de moeite van het kijken waard. Hier is echter meer aan de hand. Het is een brug naar het leven van hen die de Boodschap vorm hebben gegeven. Aandachtige beschouwing doet dan ook het materiele overstijgen. Het brengt in het hart van de beschouwer sporen van hun aanwezigheid teweeg: wij worden wat wij verzamelen, in dingen, in impressies, in denken en voelen.